Relatietherapie & Relatiecoaching

Relatietherapie & Relatiebegeleiding

Soms loopt het in een liefdesrelatie niet meer als vanzelfsprekend. Relatietherapie en – begeleiding kan dan helpen. We zien in onze praktijk vaak koppels wanneer ze vast zijn gelopen in de communicatie, weinig of geen intimiteit meer ervaren of in herhalende negatieve patronen terecht zijn gekomen. We zien koppels die al jaren bij elkaar zijn, maar ook vrij jonge koppels die zich graag willen ontwikkelen en hun relatie willen verdiepen door het volgen van relatietherapie/ relatiebegeleiding.

Door onze achtergronden (ervaringsgerichte psychotherapie en haptotherapie) geven we tijdens onze begeleiding aandacht en ruimte aan de gevoelens en belevingen die spelen binnen de relatie en die van invloed zijn op het contact en dus de relatie. Het waarnemen en bewust worden van welke sensaties en gevoelens in je eigen lichaam spelen is daarbij een belangrijk aspect. Het zijn de sleutels voor het ervaren van intimiteit met jezelf en met je partner(s).

Naast aandacht voor het lichaam, kijken we naar de dynamiek die in jullie relatie is ontstaan en hoe dit samenhangt met waar jullie tegen aan lopen. Het doel van de relatietherapie is om uiteindelijk met meer inzicht, lichtheid en plezier in je relatie te staan, waarbij weer ruimte is voor intimiteit en nabijheid.

 

Twee handen belicht met wit, blauw en rood licht.

Voor Wie?

Wij geven relatiebegeleiding aan mensen met een liefdesrelatie (zowel hetero- als homoseksule relaties). Stellen komen meestal in relatietherapie wanneer partners bijv:

– elkaar niet meer begrijpen.
– verschillen ervaren in behoefte aan intimiteit en seksualiteit.
– vastlopen in belemmerende of terugkerende patronen in de relatie.
– verwijdering of een afstand voelen ten opzichte van elkaar.
– een conflicterende relatie hebben (aantrekken/ afstoten).
-veel ruzie en ruis in de relatie ervaren.
– met een derde in de relatie geconfronteerd worden.
– hernieuwd vertrouwen in elkaar willen vinden.
– willen onderzoeken of en hoe ze samen verder willen gaan.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op, dan kunnen we bekijken of relatiebegeleiding ook voor jullie zinvol kan zijn.

Werkwijze

Nadat je het contactformulier hebt ingevuld, nemen we contact met jullie op en maken we een eerste afspraak. Het doel van deze afspraak is kennismaken en het verkennen van jullie hulpvraag. We bespreken verwachtingen en stemmen af hoe we jullie mogelijk kunnen ondersteunen. Na deze intake, plannen we een eerste afspraak in en starten we met de begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag bestaat een traject meestal uit 6 tot 8 sessies. Sommige stellen komen enkele keren en kunnen dan weer prima op weg, andere stellen hebben langer de tijd nodig. Omdat we samen relatietherapie geven, krijgen beide partners tegelijkertijd aandacht en support.

Afhankelijk van jullie vraag maken we tijdens de therapie en begeleiding gebruik van verschillende oefeningen en structuren uit o.a. de EFT (Emotionally Focused Therapy), Systemisch werk, Ervaringsgerichte Psychotherapie en Haptotherapie.

Het kan best spannend zijn om te vertellen over waar je in de relatie tegen aanloopt. Over het algemeen gaan we de minder gemakkelijke gevoelens -zoals eenzaamheid, jaloezie en verdriet- uit de weg. Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Wij creëren een veilige sfeer om in eigen tempo gevoelens te ervaren en te delen. Het leren delen van gevoelens en het (opnieuw) openen naar je partner vanuit vertrouwen is een belangrijk doel van de therapie. We helpen ingesleten beelden, patronen en gevoelens over jezelf en de ander te uiten en in een nieuw daglicht te plaatsen. Vanuit deze ervaring ontstaat een basis voor intiemer contact en een nieuwe dynamiek in de relatie.

We evalueren regelmatig de sessies en in de laatste sessie is er ruimte voor afronding en afscheid. We vinden het belangrijk dit met aandacht te doen. Immers dit proces heeft jullie het nodige gegeven en van jullie gevraagd. We staan stil, blikken terug en kijken vooruit zodat het geleerde een blijvende plek krijgt en houdt in jullie relatie.