Praktijkovereenkomst

Relatietherapie Praktijk

Praktijkovereenkomst

Kwaliteit staat bij Relatietherapie Praktijk in een hoog vaandel en komt niet alleen tot uiting in de verleende zorg en ondersteuning, maar ook in het voldoen aan de wettelijke eisen gesteld door zorgverzekeraars en overheid.

In deze praktijkovereenkomst kunt u lezen hoe de Relatietherapie Praktijk voldoet aan de wettelijke eisen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en hoe met uw vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens vindt u hier informatie en voorwaarden omtrent betaling, vergoeding, wat te doen bij verhindering e.d.

Bij aanvang van de haptotherapie wordt u gevraagd akkoord te gaan met de hieronder beschreven voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met een voorwaarde dan kunt u dat vanzelfsprekend (per mail) aangeven.

Praktijkovereenkomst in PDF

Lees je de praktijkovereenkomst liever in PDF formaat? Klik dan op de knop.

Kosten

Een sessie relatietherapie duurt 1,5 uur en bedraagt € 120,- pp. Er is geen BTW verschuldigd.

Vergoeding

Renze is aangesloten bij de VVH. Uw kosten worden (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar afhankelijk van uw afgesloten verzekering. Haptotherapie valt onder de aanvullende verzekering en wordt derhalve niet van uw eigen bijdrage afgetrokken.

Betaling

Na de sessie ontvangt u per mail een factuur. Gelieve het bedrag van de factuur binnen 2 weken over te maken op het vermeldde bankrekeningnummer. Mocht u onverhoopt niet hebben betaald, dan ontvangt u na 2 weken een betalingsherinnering. Na 6 weken vanaf de datum van de gegeven behandeling ontvangt u de eerste incasso met administratiekosten. Mocht u problemen ondervinden met het betalen van uw factuur, maak dit dan op tijd bespreekbaar. Wanneer u op tijd betaalt, voorkomt u onnodige extra kosten.

Verhindering

Bij verhindering kunt u tot uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Geef dit het liefst zo ruim mogelijk van te voren aan, dat geeft ons de gelegenheid de gereserveerde tijd anders in te plannen. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dat telefonisch doorgeven via het mobiele nummer: 06 41206816. Of per mail: renze@relatietherapie-praktijk.nl.

Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering wordt de gereserveerde tijd voor het gehele consult gefactureerd.

Verslaglegging en persoonsgegevens

We werken met een digitaal cliëntendossier. Dit dossier is beveiligd volgens de AVG normen. We verwerken alleen gegevens die in het belang zijn van de te geven relatietherapie: aangeboden oefeningen, relevante waarnemingen en (bijgestelde) doelen. U heeft altijd recht op inzage en informatie. Uw gegevens kunnen ook verwijderd worden wanneer u daarna vraagt. De Relatietherapie Praktijk bewaart uw persoonlijke gegevens en dossier volgens het wettelijk verplichte termijn van 15 jaar. Daarna worden uw persoonlijke gegevenes en uw dossier uit het systeem verwijderd.

Informeren aan derden

Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Verwijzing

We werken samen met andere (specialistische) zorgverleners zoals fysiotherapeuten, GZ psychologen, lichaamsgericht psychotherapeuten en huisartsen. Samenwerken met andere zorgverleners is in uitzonderlijke gevallen soms wenselijk en noodzakelijk. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in overleg met u. Informatie wordt -zoals hierboven beschreven- in dat geval alleen uitgewisseld wanneer u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en heeft als voornaamste doel de therapieën goed op elkaar af te stemmen.

Klachtenreglement

Mocht u ergens over niet tevreden over zijn, laat dit ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Mocht u een grote klacht hebben of niet tevreden zijn met de aangeboden ondersteuning dan kunt u zich ook wenden tot de VVH middels de daar beschreven klachtenprocedure. Renze heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen bescherming bij geschillen.

Deskundigheidsbevordering

We hechten veel waarde aan deskundigheidsbevordering en het up-to-date blijven van kennis en kunde. Voor eigen professionalisering en voor registratie bij de beroepsvereniging VVH is het van belang ieder jaar relevante scholing en cursussen te blijven volgen. Naast relevante scholing nemen we deel aan een intervisie- en oefengroep met collega (hapto-)therapeuten. 

Beroepscode

We werken volgens de richtlijnen van de beroepscode opgesteld door de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten). Mocht u geïnteresseerd zijn, dan u kunt de beroepscode lezen door deze aan te klikken.

Tussentijdse evaluaties

We evalueren regelmatig of de therapie en begeleiding het gewenste effect hebben. De besproken hulpvragen zijn daarbij leidend.

Beëindiging Relatietherapie

De therapie wordt beëindigd met een eindevaluatie waarin het gehele doorlopen proces geëvalueerd wordt. De laatste sessies worden in goed overleg gepland. Gebruikelijk is dat er steeds meer tijd tussen de laatste sessies is. Het geleerde kan zo steeds meer geïntegreerd worden in het dagelijkse leven.  U bent altijd welkom terug te komen voor tijdelijke ondersteuning, wanneer u daar de behoefte voor voelt.

Akkoord

Wanneer u relatietherapie volgt bij de Relatietherapie Praktijk gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Bij aanvang van de therapie wordt u verwezen naar deze praktijkovereenkomst. Mocht u bezwaar hebben tegen één of meerdere voorwaarden dan kunt u dat mondeling of per mail aangeven.